Witte rook

We hebben een nieuwe voorzitter

Op 16 mei 2019 vond de jaarlijkse Algemene Vergadering van Abbeyfield Vlaanderen plaats, waar Charlotte Hanssens als voorzitter werd voorgesteld.

Na het plotse overlijden van Charlotte Bevernage-Pauwelyn begin dit jaar, was het even alle hens aan dek om de verdere werking van Abbeyfield Vlaanderen te verzekeren, maar geleidelijk viel alles in de plooi en met Charlotte Hanssens als voorzitter lijkt Abbeyfield Vlaanderen een nieuw elan te zullen vinden.

met een plan

Charlotte lichtte toe hoe zij haar rol als voorzitter ziet en wat haar prioriteiten zijn.

Dit eerste jaar zal de focus in eerste instantie liggen op de realisatie van de projecten in Leuven, Gent en de Voorkempen.
Daarnaast zal worden werk gemaakt van het versterken van de Raad van Bestuur en van het Dagelijks Bestuur van Abbeyfield Vlaanderen.
En tegen begin 2020 tot slot moet een Strategisch Plan 2025 op tafel liggen.

Nu nog nieuwe medewerkers en bestuurders!

Om de huidige bestuursploeg verder te versterken zijn we op zoek naar dynamische bestuurders die willen nadenken over en werken aan de toekomst van onze organisatie.

Daarnaast kijken we ook uit naar enthousiaste vrijwilligers om ons Dagelijks Bestuur te versterken. We denken hierbij aan een fondsenwerver, een boekhouder en regionale projectmanagers.

Laatste nieuwsberichten