Bowoaterkes, Gent

20181123Ruwbouw Gent

Locatie

New Orleansstraat 263-267, 9000 Gent

Aantal wooneenheden

In Bowoaterkes worden negen appartementen voorzien, met ruimte voor negen tot elf 50-plussers.

Bewoning

Najaar 2019

Beschikbaarheid

Momenteel zijn alle appartementen gereserveerd.
Gent Interieur

Vernieuwend participatief wonen, naar Abbeyfieldmodel

In Gent initieerde het OCMW in samenwerking met Abbeyfield Vlaanderen een nieuw woonproject op de site van het vroegere lokaal dienstencentrum De Muide in Meulestede. De provincie Oost-Vlaanderen steunt financieel.

Het gebouw telt vier bouwlagen en bestaat uit negen flats, elk met een klein terras. Daarnaast vind je er ook gemeenschappelijke ruimten: keuken, leef- en zitruimte, berging, een logeerkamer die tevens als hobby- of vergaderruimte kan dienen, plus een tuin, waarin ook een moestuin is geïntegreerd.

Deze appartementen worden erkende assistentiewoningen die zijn ingericht volgens de principes van levenslang wonen. Ze zijn toegankelijk, veilig, comfortabel en makkelijk aanpasbaar mocht dat nodig zijn.

Gezocht

Het OCMW Gent zocht actieve 50-plussers die gedomicilieerd waren in Gent, die zelfstandig konden wonen, en, heel belangrijk, expliciet kozen voor cohousen.

Omdat zo’n vorm van samenwonen een groot engagement vraagt, en bewoners voor elkaar moeten openstaan, is de groepsvorming enorm belangrijk. Daarom liet het OCMW zich voor het proces van de groepsvorming begeleiden door de Abbeyfield Vlaanderen.

2018 05 29 Startup cohousing

Gevonden

Eind 2015 werd gestart met een 30-tal geïnteresseerden, die maandelijks samenkwamen. Tijdens dat traject kregen ze een zicht op wat cohousen precies inhoudt. Kandidaten die ervoeren dat het toch niets voor hen was, stopten ermee.

Uiteindelijk bleef er een groep van tien kandidaat-bewoners over, onder wie twee koppels. Bowoaterkes zal bewoond worden door twee mannen en acht vrouwen. De jongsten zijn een eindje in de 50 en werken nog, de oudste is begin 80. Een heel diverse groep dus, die zich als het ware vanzelf gevormd heeft tijdens al die sessies, en die intussen perfect voorbereid is op cohousen.

Op dinsdag 29 mei 2018 gaven de tien toekomstige bewoners het startschot voor de nieuwbouw in de wijk Meulestede.

20181123Bezoek Gent

Stand van zaken

Intussen vordert de bouw zoals voorzien, en zullen de bewoners in het najaar hun intrek kunnen nemen in hun huis!

De bewoners zullen zelf instaan voor het beheer van het huis, onder de juridische vorm van een vzw. Deze vzw huurt het gebouw van het OCMW, de bewoners betalen hun huur aan de vzw.

Contact Bowoaterkes Gent

Kim Vanden Noortgate, projectleider Ouderenzorg OCMW Gent