Ons verhaal

Abbeyfield Vlaanderen is een onafhankelijke vzw die tot doel heeft kleinschalige, kwaliteitsvolle en duurzame cohousingprojecten op te zetten op maat van 55-plus. Het Abbeyfieldconcept houdt rekening met de specifieke woonnoden van 55-plussers: compact maar comfortabel leven in een aangepaste woonomgeving, en deel zijn van een actieve sociale gemeenschap.

Met dit alternatieve woonconcept komen we tegemoet aan de wens van een nieuwe generatie 55-plussers om het eigen leven verder zelf in te richten, samen met anderen een project te realiseren, en zo tijdig te anticiperen op de oude dag.

Waarom met ons in zee gaan?

Abbeyfield Vlaanderen bestaat uit een team van gemotiveerde en enthousiaste professionals en vrijwilligers, die zich inzetten voor de groei en de promotie van dit woonconcept. Wij leggen de lat hoog. We hebben de ambitie om dit boeiende project, dat nu in Vlaanderen in de startblokken staat, te laten uitgroeien tot een vaste waarde in Vlaanderen.

Onze projectleiders hebben bovendien de nodige ervaring om 55-plussers doorheen het hele traject te leiden en hen ook na bewoning te blijven steunen.

Vanwaar de naam?

Enkele jaren na de tweede wereldoorlog stelde een Engelsman zijn huis aan de Abbeyfield road open voor eenzame en geïsoleerde mensen. Dat werd een groot succes en het eerste Abbeyfieldhuis was een feit.

Sindsdien heeft The Abbeyfield Society het concept verder vorm gegeven en wereldwijd uitgebouwd, al worden de Abbeyfieldhuizen in elk land ontwikkeld rekening houdend met de plaatselijke cultuur en specifieke noden.

Abbeyfield in België

In 1995 werd de vzw Abbeyfield Belgium opgericht met als doel het Abbeyfieldconcept in ons land te introduceren, en een aangepast aanbod uit te bouwen, op dat ogenblik gericht op alleenstaande, zelfstandige en actieve senioren.

In 2003 werd Charlotte Bevernage lid van Abbeyfield Belgium en in 2011 richtte ze Abbeyfield Vlaanderen op, de vzw die ze met veel overtuiging leidde tot aan haar plotse overlijden begin 2019. Waarop Charlotte Hanssens de fakkel over nam.

In 2013 werd Abbeyfield en Wallonie asbl opgericht. Elke vzw streeft hetzelfde doel na, zij het elk met eigen accenten.

Abbeyfield Vlaanderen, 2023

Het enorme werk dat tot nu toe geleverd werd, begint vruchten af te werpen: in Gent, in Leuven en in Malle vind je de eerste drie Vlaamse Abbeyfieldhuizen.

Maatschappelijke zetel

p/a Dijlehof
Minderbroedersstraat 9b
3000 Leuven

Secretariaat

Varenslaan 7A
1970 Wezembeek-Oppem