Ons verhaal

Abbeyfield Vlaanderen is een onafhankelijke vzw die tot doel heeft kleinschalige, betaalbare en duurzame cohousingprojecten op te zetten voor 55-plussers. Het Abbeyfieldconcept wil een antwoord bieden aan hun specifieke woonnoden: compact maar comfortabel leven in een aangepaste woonomgeving, en deel zijn van een actieve sociale gemeenschap.

Waarom met ons in zee gaan?

Abbeyfield Vlaanderen bestaat uit een team van gemotiveerde en enthousiaste professionals en vrijwilligers, die zich inzetten voor de groei en de promotie van dit woonconcept. Wij leggen de lat hoog. We hebben de ambitie om dit boeiende project, dat nu in Vlaanderen in de startblokken staat, op korte termijn te laten uitgroeien tot een vaste waarde in Vlaanderen.

Door de jaren heen ontwikkelde Abbeyfield Vlaanderen nauwe banden met alle relevante woon- en zorgorganisaties, steden, gemeenten en andere overheden. Het Abbeyfieldconcept is intussen alvast geen onbekende meer voor seniorenverenigingen, vrouwenbewegingen en andere maatschappelijke socio-culturele verenigingen.

Zeg niet zomaar cohousing tegen Abbeyfield

Cohousing voor 55-plus brengt specifieke uitdagingen met zich mee.

De expertise van ons team ligt in de kennis over betaalbare huurprijzen en de opvolging van de regelgeving voor subsidies en tussenkomsten. Onze projectleiders hebben bovendien de nodige ervaring om 55-plussers doorheen het hele traject te leiden.

Vanwaar de naam?

Enkele jaren na de tweede wereldoorlog stelde een Engelsman zijn huis aan de Abbeyfield road open voor eenzame en geïsoleerde mensen. Dat werd een groot succes en het eerste Abbeyfieldhuis was een feit.

Sindsdien heeft The Abbeyfield Society het concept verder vorm gegeven en wereldwijd uitgebouwd, al worden de Abbeyfieldhuizen in elk land ontwikkeld rekening houdend met de plaatselijke cultuur en specifieke noden.

Abbeyfield in België

In 1995 werd de vzw Abbeyfield Belgium opgericht met als doel het Abbeyfieldconcept in ons land te introduceren, en een aangepast aanbod uit te bouwen, op dat ogenblik gericht op alleenstaande, zelfstandige en actieve senioren.

In 2003 werd Charlotte Bevernage lid van Abbeyfield Belgium en in 2011 richtte ze Abbeyfield Vlaanderen op, de vzw die ze met veel overtuiging leidde tot aan haar plotse overlijden begin 2019. Waarop Charlotte Hanssens de fakkel over nam.

In 2013 werd Abbeyfield en Wallonie asbl opgericht. Elke vzw streeft hetzelfde doel na, zij het elk met eigen accenten.

Abbeyfield Vlaanderen, 2020

Het enorme werk dat tot nu toe geleverd werd, begint eindelijk vruchten af te werpen: in Gent en in Leuven werden de eerste Vlaamse Abbeyfieldhuizen geopend, in Malle staat een Abbeyfieldproject in de startblokken, in Kampenhout en Aalst wordt de haalbaarheid van een Abbeyfieldhuis onderzocht.

Op verschillende plaatsen in Vlaanderen lopen intussen verkennende gesprekken, we hebben een drukke agenda!

Maatschappelijke zetel

p/a Dijlehof
Minderbroederstraat 9B
3000 Leuven

Secretariaat

Varenslaan 7A
1970 Wezembeek-Oppem