Al nagedacht over later?

Na het succes van de twee eerste avonden eind 2022 hernemen we in april van dit jaar de informatieve avond onder de noemer "Al nagedacht over hoe je later wil leven en wonen?".

Screenshot 2022 08 23 at 14 02 01

Vroeger nadenken over later

Op woensdag 19 april 2023 organiseren we in samenwerking met de dienst Seniorenplus van de gemeente Mol en Vl@s een derde avond in Mol. Op maandag 24 april 2023 nodigen we je samen met de gemeente Ranst en Vl@s uit voor een vierde avond in Ranst.

Op beide interactieve avonden nodigen we je uit om ideeën op te doen en van gedachten te wisselen. We willen het hebben over hoe je tijdig kan anticiperen op je oude dag, door nu al na te denken over hoe je later wil leven en wonen.

Zonder zorgen ouder worden

Vier inspirerende sprekers nemen je vanuit hun eigen invalshoek mee en reiken je praktische tips aan om zonder zorgen ouder te worden en later zo kwaliteitsvol mogelijk te leven en te wonen.

Muizen

Dirk Doucet noemt het ‘Blijf architect van je eigen leven’: je draagt mee de verantwoordelijkheid om op een goede manier ouder te worden, door goed te zorgen voor je lichaam, geest, geheugen én omgeving.

Claudia De Groot, auteur van het boek ‘Zonder zorgen ouder worden’ belicht de verschillende aspecten waarmee je je welbevinden kan boosten, en waar je hier steun voor kan vinden.

Hanssens Charlotte licht toe hoe het woonconcept van Abbeyfield Vlaanderen een nieuwe generatie 55-plussers empowert om de touwtjes in handen te blijven houden, ook op hun oude dag.

Eenzaamheid is slecht voor de gezondheid, dat is onderhand geweten. Omdat je omringen met mensen en contacten onderhouden om eenzaamheid tegen te gaan niet voor iedereen vanzelfsprekend is, geeft Annick Annaert concrete tips om je netwerk uit te bouwen.

Woensdag 19 april 2023

Dienstencentrum Ten Hove
Jakob Smitslaan 28 te 2400 Mol

Onthaal 19:00 uur l Start 19:30 uur
Deelname is gratis. Inschrijven vooraf graag.

Maandag 24 april 2023

GC Den Boomgaard
Antwerpsesteenweg 43 te 2520 Ranst (Broechem)

Onthaal 19:00 uur l Start 19:30 uur
Deelname is gratis. Inschrijven vooraf graag.

Laatste nieuwsberichten