Veelgestelde vragen AIV cv

Aan welke prijzen verhuurt AIV cv de woonunits?

AIV cv en Abbeyfield Vlaanderen vzw streven er steeds naar om betaalbare, marktconforme prijzen te hanteren. Door de panden rechtstreeks in bezit te hebben moet geen bijkomende vergoeding aan een externe eigenaar betaald worden en optimaliseren we de financiële stromen zodat er telkens terug kan geïnvesteerd worden.

Wat is de aard van de aandelen?

De aandelen zijn coöperatieve aandelen. 

Door je investering word je coöperant van AIV cv en heb je stemrecht in de jaarlijkse Algemene Vergadering en inspraak in het beleid en de werking van AIV cv.

Waar vind ik de informatienota die werd neergelegd bij de FSMA?

Je kan de informatienota hier raadplegen.

Waar vind ik het intern reglement van AIV cv?

Je kan het intern reglement van AIV cv hier raadplegen.

Waar vind ik de statuten van AIV cv?

Je kan de statuten van AIV cv hier vinden.