Veelgestelde vragen AIV cv

Zijn dit aandelen op naam?

Ja, de aandelen van AIV cv zijn op naam en worden ingeschreven in een aandelenregister.

Vanaf wanneer ben ik AIV cv aandeelhouder?

De aanvraag tot aandeelhouder of coöperant moet aanvaard worden door het Bestuur van AIV cv.

Na ontvangst van het gestorte bedrag, ontvang je een uittreksel van het aandelenregister ter bevestiging van je inschrijving.

Heb ik stemrecht?

Elke aandeelhouder heeft, ongeacht zijn aantal aandelen, één stem in de Algemene Vergadering die jaarlijks wordt georganiseerd op een vaste datum en waarvoor elke aandeelhouder wordt uitgenodigd.

Zijn er kosten verbonden aan de aankoop van AIV-aandelen?

Neen, er zijn geen instapkosten of administratieve kosten verbonden aan de aankoop van AIV-aandelen.

Wat is mijn rendement?

Na een wachtperiode van vijf jaar verwachten wij een dividend te kunnen uitkeren in functie van de resultaten, met een maximum dat op dit moment vastgesteld is op 3%.

Betaal ik roerende voorheffing op mijn dividend?

Bij de uitkering van dividenden wordt de normale roerende voorheffing toegepast. 

Op dit moment bedraagt die 30%. Natuurlijke personen hebben evenwel recht op een vrijstelling die voor het inkomstenjaar 2022 maximaal 800 euro bedraagt. Deze vrijstelling geschiedt via de jaarlijkse belastingaangifte.

Krijg ik een meerwaarde als ik mijn aandelen verkoop?

Neen, de waarde blijft geïnvesteerd in de huizen die bewoond blijven.

Wie is eigenaar van de panden?

AIV cv wordt de eigenaar van de panden.