Veelgestelde vragen AIV cv

Waarom investeren in AIV cv?

Door te investeren in deze coöperatieve vennootschap ga je vooral voor een maatschappelijke investering. 

Hierdoor kan AIV cv haar sociaal doel om cohousingprojecten op maat van 55-plus te ontwikkelen verder uitbouwen, en dankzij jouw steun investeren in panden die geschikt zijn voor deze Abbeyfieldprojecten. 

Je houdt naast een rendement van je geld dus ook een goed gevoel over.

Waarom werd Abbeyfield Invest Vlaanderen cv opgericht?

AIV cv werd opgericht om geld op te halen om Abbeyfieldhuizen te kunnen kopen en via verhuur ter beschikking te stellen van de cohousingbewoners. Door zelf te investeren in panden krijgt AIV cv meer slagkracht op de immobiliënmarkt en kunnen de locaties beter gekozen worden in functie van de noden. 

Hiermee wordt ook tegemoetgekomen aan de vraag van bewoners en sympathisanten die in dit project geloven en mee wensen te participeren.

Ben ik als bewoner verplicht om aandelen te kopen?

Neen, zeker niet.
Iedereen kan investeren in AIV cv en is vrij om dit te doen, dus ook de bewoners. 

Belangrijk is te onderstrepen dat een investering in AIV cv los staat van de bewoners en geen rechten geeft wat bewoning betreft.

Kan ik investeren als niet-bewoner?

Ja, iedereen die deze maatschappelijk relevante vorm van cohousing wil ondersteunen kan mee investeren.

Hoeveel geld wil AIV cv ophalen?

AIV cv heeft de ambitie om de volgende jaren te investeren in tien tot dertien huizen in heel Vlaanderen, en zal in functie van de aankoop van de huizen telkens aandelen uitgeven. De gemiddelde investeringskost van een huis wordt geschat op 2.750.000 euro.

Is een aandelenuitgifte exclusief gebonden aan een welbepaald huis?

Neen. De aandelen zijn uitgegeven door AIV cv en niet gebonden aan een bepaald huis. Vanuit een voorzichtigheidsprincipe worden aandelenuitgiftes evenwel in grote mate geritmeerd door de aankoop van huizen.

Welke panden komen in aanmerking om door AIV cv gekocht te worden?

AIV cv zoekt panden die voldoen aan de specifieke architecturale normen van Abbeyfield Vlaanderen, waarbij een gebouw ca. dertien afzonderlijke appartementen moet kunnen bevatten, die voldoen aan alle moderne vereisten. Daarnaast moet er voldoende ruimte zijn voor de gemeenschappelijke functies en waar mogelijk een tuin. 

De huizen moeten voldoen aan alle duurzame energetische en ecologische bouwvoorwaarden. Panden worden gekozen in functie van hun centrale ligging en verbondenheid met de omgeving.

Hoeveel kost een aandeel van AIV cv?

Elk individueel aandeel kost 250 euro. De minimuminvestering is één aandeel.
Er bestaat ook een maandelijkse spaarformule (op aanvraag).

Uiteraard verwelkomen wij met veel plezier investeerders die belangrijke pakketten aandelen wensen te verwerven.