Unieke aanpak naar stabiele woongroep

De aanpak van Abbeyfield Vlaanderen sluit aan bij de wens van mensen om zelf vorm te geven aan hun woonomgeving: Abbeyfield Vlaanderen reikt je de nodige instrumenten aan om het zelf, samen met de anderen, te kunnen doen en blijven doen.

Het unieke van Abbeyfield Vlaanderen is dat dat stap voor stap gaat, op een organische manier.

Koffie 1

Kennismaken bij een kop koffie

Van zodra de plannen voor een Abbeyfieldhuis vorm beginnen krijgen, worden een aantal informele momenten georganiseerd, waarop iedereen welkom is.

Op deze bijeenkomsten wordt Abbeyfield Vlaanderen kort voorgesteld en maak je kennis met gelijkgestemden. Je krijgt er de kans je vragen te stellen of suggesties te doen, waardoor een boeiende uitwisseling van ideeën over alle mogelijke aspecten van samen wonen kan ontstaan. De ideale manier om elkaar te leren kennen dus.

Hier worden dan vaak ook de eerste aftastende gesprekken gevoerd, hier wordt gepeild naar gemeenschappelijke visies en waarden, en wordt mogelijk al de basis gelegd voor een gezamenlijke toekomst.

2022 wandeling

Groep wordt stabiele groep

Beslis je na enige tijd om de stap te zetten en deel uit te maken van de groep kandidaat-bewoners, nodigen we je uit om deel te nemen aan de maandelijkse sessies, en start de eigenlijke groepsvorming.

Via spel en interactie leer je elkaar beter kennen, je krijgt tips en tricks aangereikt over hoe positief en communicatief samen te leven, conflicten op te lossen en beslissingen te nemen in consensus.

Abbeyfield Gent 083

Ervaringen worden uitgewisseld

In een later stadium worden in workshops de meer praktische zaken aangepakt, zoals het kiezen van leveranciers, het beslissingsproces bij gemeenschappelijke aankopen, het onderhoud van de gedeelde ruimten, het aanpakken van de verhuis, enz.

Ten slotte wordt een bezoek aan een bestaand Abbeyfieldhuis georganiseerd voor ervaringen uit de eerste hand, en volgt een weekendje weg met de groep kandidaat-bewoners. Direct een eerste test voor het samenwonen!