Project Maurice, Kampenhout l Niet goedgekeurd

Maurice DS met wit agmen

In het Vlaams-Brabantse Kampenhout liepen gedurende een aantal maanden gesprekken tussen een privaat investeerder en Abbeyfield Vlaanderen met het oog op de ontwikkeling van een collectief woonproject, genaamd Maurice. De investeerder had het plan opgevat er een Abbeyfieldhuis in op te nemen en engageerde ons om de plannen te toetsen op hun haalbaarheid.

Dit beloftevolle project was gepland op een steenworp van het centrum van Kampenhout, en zou naast een Abbeyfieldhuis ook rijwoningen voor jonge gezinnen en appartementen voor alleenstaanden of starters voorzien.

De investeerder liet ons onlangs weten dat de plannen die voorlagen niet werden goedgekeurd door het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Kampenhout. Hierdoor komt voorlopig een einde aan de plannen voor een tweede Abbeyfieldhuis in Vlaams-Brabant.