Zorgzame buurten

Screenshot 2019 07 08 at 13 1

De vzw Vicinia is een kennisplatform voor buurten, dat kennis en praktijken deelt over hoe buurten hun capaciteiten kunnen versterken.

Een van hun jongste publicaties trok onze aandacht.

In "Als buurten zich organiseren" worden een aantal burgerinitiatieven voorgesteld, die voornamelijk een beroep doen op lokale talenten, en als voorbeeld kunnen dienen voor andere wijken en burgers die op zoek zijn naar opportuniteiten om de lokale samenhorigheid aan te moedigen of te versterken.

Au Blanc Bwès 2

Naast negen andere initiatieven komt in deze uitgave ook het Waalse Abbeyfieldhuis Au Blanc Bwès uitgebreid aan bod.

Aanbevolen lectuur voor wie wil weten hoe het Abbeyfieldconcept in Wallonië uitgerold wordt!

Laatste nieuwsberichten